Dong Tien Lam Nghiep

Căn cứ vào giấy đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 23 tháng 11 năm 2016 đăng ký thay đổi lần thứ 1. Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác của đơn vị, nay Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Tư vấn Nông lâm nghiệp Đồng Tiến trân trọng thông báo về việc đổi một số thông tin của Công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác

 

CÔNG TY TNHH MTV DV&TVNLN ĐỒNG TIẾN
 

Số: 01/TB-HC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
(V/v Thay đổi thông tin của Công ty)
Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác
Lời đầu tiên, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Tư vấn Nông lâm nghiệp Đồng Tiến xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời gian qua.
Căn cứ vào giấy đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 23 tháng 11 năm 2016 đăng ký thay đổi lần thứ 1. Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác của đơn vị, nay Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Tư vấn Nông lâm nghiệp Đồng Tiến trân trọng thông báo về việc đổi một số thông tin của Công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:
1. Thay đổi thông tin của Công ty
Nội dung
Thông tin cũ
Thông tin sửa đổi
Ghi chú
Tên công ty
Công ty TNHH DV&TV NLN Đồng Tiến
Công ty TNHH MTV DV&TV NLN Đồng Tiến
Thay đổi
Địa chỉ
Địa chỉ trụ sở: Thôn La Khê - xã Thuỷ Bằng - TX Hương Thuỷ - tỉnh Thưa Thiên Huế
- Địa chỉ trụ sở: Thôn La Khê, xã Thuỷ Bằng, TX Hương Thuỷ, tỉnh TT-Huế
- Địa chỉ văn phòng liên hệ: 9/65 Lê Ngô Cát, Phường Thuỷ Xuân, TP Huế.
Thêm địa chỉ liên hệ
Điện thoại
054.3865701
054.3865701
Không thay đổi
Email
dongtiens.co@gmail.com
dongtiens.co@gmail.com
Không thay đổi
Website
http://dongtienlamnghiep.com/
http://dongtienlamnghiep.com/
Không thay đổi
Số ĐKKD
3301521379
3301521379
Không thay đổi
Mã số thuế
3301521379
3301521379
Không thay đổi
Người Đại diện
Ông Lê Văn Ninh (Giám đốc)
Ông Lê Bá Sơn Hà (Giám đốc)
ĐT: 096.721.62.63/093.595.89.86
Thay đổi
Kế toán
 
Bà Trần Lê Mỹ Hạnh
ĐT: 09053.539.405
Thay đổi
 
2. Kể từ ngày 23/11/2016, Công ty TNHH MTV DV&TV NLN Đồng Tiến chính thức sử dụng tên của Công ty theo các thông tin đã thay đổi. Các thông tin cũ của công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 23/11/2016, mọi hình thức sử dụng thông tin cũ của công ty trong giao dịch và quan hệ với Quý khách hàng và Quý đối tác đều không hợp lệ.
3. Kể từ ngày 23/11/2016, kính đề nghị Quý khách hàng và Quý đối tác khi thực hiện giao dịch với Công ty cần sử dụng theo các thông tin đã thay đổi ở trên.
4. Việc thay đổi thông tin của Công ty không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Quý khách hàng và Quý đối tác có thể thực hiện bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo thông tin thay đổi ở trên.
Vậy Công ty TNHH MTV DV&TV NLN Đồng Tiến xin thông báo để Quý khách hàng và Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện./.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Quý khách hàng và đối tác;
- Đăng trang điện tử của Công ty;
- Lưu: VT.
GIÁM ĐỐC
 
Đã ký
 
 
LÊ BÁ SƠN HÀ
 
Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan