Dong Tien Lam Nghiep

Công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống Keo lai giâm hom tại vườn ươm công ty TNHH MTV Nông Lâm Nghiệp Đồng Tiến

Thực hiện thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT về việc quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính. Với sự hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, Hạt Kiểm lâm Hương Thủy Công ty Lâm nghiệp Đồng Tiến đã hoàn thiện tất cả các quy trình kỹ thuật, hồ sơ sản xuất cây giống, tiến đến công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống Keo lai giâm hom tại vườn ươm.

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan